osnovno podrobno datoteke kontakt reference

 
  Osnovno  
     
  Kaj je D.I.T.?

D.I.T. je edinstven pripomoček na svetu, ki trobilcu omogoča popolno kontrolo igranja v vsakem trenutku.
Poglejte si video posnetek!

Kako je to mogoče?

D.I.T. je naprava, nameščena na ustnik, s pomočjo katere usmerjamo tok zraka ali skozi inštrument ali mimo. Ko gre skozi inštrument, zveni inštrument, ko gre mimo, zveni ustnik, možna pa so tudi vmesna stanja (glej sliko zgoraj). Pri toku zraka skozi inštrument, kjer je D.I.T. v zaprtem položaju, imamo opraviti z navadnim, do sedaj poznanim igranjem na trobilo. V vseh ostalih položajih, pa se srečamo z nečim povsem novim.

Lastnosti D.I.T.-a:

Kot že omenjeno, je igranje na ustnik z D.I.T.om v zaprtem položaju identično igranju na inštrument z navadnim ustnikom. Igranje z D.I.T.om v odprtem položaju, pa nam prvič v vsej zgodovini trobil omogoča igranje na ustnik pod popolnoma enakimi pogoji kot med igranjem na inštrument. Možnost trenutnega preklopa med obema skrajnima položajema D.I.T.-a , pa nam torej omogoča prehod iz zvena inštrumenta na zven ustnika (in obratno) kar med samim igranjem, vsak trenutek, brez odstavitve ustnika od ustnic, v vsem registru, v vseh dinamičnih nivojih, z istim občutkom, z enakim pritiskom, z enakim odporom, s popolno kontrolo intonacije, s popolno kontrolo centriranja tonov, z enako zračno podporo, ob enakem položaju rok, ob enakem položaju in naklonu inštrumenta ter z možnostjo nadaljevanja igranja bodisi na ustnik ali inštrument.

Povzetek:

Poleg vsake izmed zgoraj naštetih možnosti, ki nam vsaka posebej prinaša prednosti pri vsakodnevni vadbi in posledično zelo izboljša naše igranje na inštrument (kar je v celoti opisano pod podrobnostmi), si lahko pod "podrobno" preberete prednosti D.I.T.-a v vmesnih legah in vse, kar smo v kratkem opisu izpustili.
 
     
  Poglejte si video posnetek (datoteke)!  
  Vse pravice pridržane. D.I.T.®